За нас

Фирма Керпи ЕООД е създадена през 1997 в град Павликени. Дейността е разделена на две производства:

База за почистване и калиброване на семена:
      приемане и заскладяване на основната суровина - слънчоглед
      последващи преработки на слънчогледа свързани с неговото почистване и калиброване
      белене на слънчоглед
      производство на пелети за горене от слънчогледова люспа
     • почистване и калиброване на всякакъв вид посевен материал

Цех за печене и пакетиране на ядки, слънчогледови и тиквени семки.
Производството се осъществява с най-модерна техника от водещи производители на оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Следвайки последните тенденции, всички наши продукти са пакетирани в защитена атмосфера, което позволява вкусовите качества, мириса и цвета на продукта да се запазят по-дълъг период от време.

Ръководството на Керпи ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005, сертифицирани от TÜV RB.

С поддържане на Системата за управление на качеството и безопасността на създаваните продукти в дружеството, ръководството гарантира, че опасностите за храната са идентифицирани, оценени и контролирани по такъв начин, че продуктите на организацията не нанасят вреди непосредствено или косвено на потребителя.