Сертификат

 Сертификат за съответствие на Системата за безопасност на храните с ISO 22000:2006