Сертификати

Сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството с ISO 9001:2015 

 Сертификат за съответствие на Системата за безопасност на храните с ISO 22000:2006

 Разрешително за извършване на дейността по заготовка на посевни материали.

Удостоверение за заготовка на посевни материали. 

 Удостоверение за вписване в регистъра на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал.