Пелети от слънчогледова люспа в чувал

Спецификация:
Продукт: пелети от слънчогледови люспи
Калоричност сухо гориво:   19,3 ± 0,3 MJ/kg
Диаметър: Ø 6
Влага: 9% ± 1%
Обемно тегло: 580 ± 50 kg/m3
Пепелно съдържание: 2,61% ± 0,50% Ag
Съдържание на сяра: < 0,11%
Непелетиран материал: < 3%
Предназначение: за горене
Разфасовки:
Вид на опаковка:  Чувал: 15 кг